Tình trạng: <div> <h4> <span style="font-size:24px;"><strong>Nội thất sang trọng, cao cấp</strong></span></h4> <p> <strong><span style="font-size:16px;">Nội thất của&nbsp;Grand i10 sedan&nbsp;mang phong c&aacute;ch sang trọng nhưng đầy t&iacute;nh thực tế. Khoang l&aacute;i s&aacute;ng v&agrave; rộng r&atilde;i với chất lượng ho&agrave;n thiện cao tạo cho bạn niềm cảm hứng phi&ecirc;u lưu c&ugrave;ng chiếc xe.</span></strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong><span style="font-size:16px;"><img alt="" src="/uploads/images/noithat1%281%29.jpg" style="width: 900px; height: 422px;" /></span></strong></p> <table border="0" cellpadding="10" cellspacing="10" style="width: 1000px"> <tbody> <tr> <td> <img alt="" src="/uploads/images/2%20%281%29%281%29.png" style="width: 280px; height: 160px;" /></td> <td> <img alt="" src="/uploads/images/1%284%29.jpg" style="width: 280px; height: 144px;" /></td> <td> <img alt="" src="/uploads/images/3%284%29.jpg" style="width: 280px; height: 144px;" /></td> </tr> <tr> <td> <span style="font-size:16px;"><strong><span style="font-size:20px;">Bảng đồng hồ hiển thị LCD&nbsp;</span><br /> Bảng đồng hồ của Grand i10 sedan c&oacute; khả năng th&ocirc;ng b&aacute;o đồng thời nhiều th&ocirc;ng tin vận h&agrave;nh, được thiết kế mang t&iacute;nh thẩm mỹ cao với &aacute;nh s&aacute;ng hiển thị m&agrave;u xanh v&agrave; trắng dịu d&agrave;ng cho mắt.</strong></span></td> <td> <span style="font-size:16px;"><strong><span style="font-size:20px;">Hệ thống &acirc;m thanh&nbsp;</span><br /> Xe được trang bị hệ thống &acirc;m thanh giải tr&iacute; hỗ trợ Radio/CD/Mp3 c&ugrave;ng kết nối Bluetooth với 1GB bộ nhớ trong đem lại trải nghiệm &acirc;m nhạc v&ocirc; tận.</strong></span></td> <td> <span style="font-size:16px;"><strong><span style="font-size:20px;">Tay l&aacute;i trợ lực điều chỉnh g&oacute;c l&aacute;i</span>&nbsp;<br /> Grand i10 sedan được trang bị tay l&aacute;i trợ lực, c&oacute; thể điều chỉnh được g&oacute;c l&aacute;i n&ecirc;n n&oacute; ph&ugrave; hợp với tất cả mọi người với v&oacute;c d&aacute;ng kh&aacute;c nhau.</strong></span></td> </tr> <tr> <td> <img alt="" src="/uploads/images/6%281%29.jpg" style="width: 280px; height: 122px;" /></td> <td> <img alt="" src="/uploads/images/7%283%29.jpg" style="width: 280px; height: 122px;" /></td> <td> <img alt="" src="/uploads/images/5%282%29.jpg" style="width: 280px; height: 122px;" /></td> </tr> <tr> <td> <strong><span style="font-size:16px;"><span style="font-size:20px;">Đ&egrave;n trần</span>&nbsp;<br /> Đ&egrave;n trần được tự động k&iacute;ch hoạt khi mở cửa trong điều kiện trời tối, đem đến &aacute;nh s&aacute;ng th&iacute;ch hợp gi&uacute;p bạn c&oacute; thể nh&igrave;n r&otilde; mọi thứ tr&ecirc;n xe.</span></strong></td> <td> <strong><span style="font-size:16px;"><span style="font-size:20px;">Hộc để đồ trung t&acirc;m&nbsp;</span><br /> Hộc để đồ trung t&acirc;m với k&iacute;ch thước vừa vặn c&ugrave;ng nắp đậy l&agrave; nơi lưu trữ l&iacute; tưởng cho v&iacute;, điện thoại hoặc c&aacute;c thiết bị cầm tay.</span></strong></td> <td> <strong><span style="font-size:16px;"><span style="font-size:20px;">T&uacute;i t&agrave;i liệu sau ghế</span>&nbsp;<br /> T&uacute;i t&agrave;i liệu được thiết kế liền mạch tại mặt lưng ghế h&agrave;ng ghế trước, gi&uacute;p bạn c&oacute; thể để những cuốn s&aacute;ch v&agrave; tạp ch&iacute; y&ecirc;u th&iacute;ch.</span></strong></td> </tr> </tbody> </table> </div> <p> &nbsp;</p>
Liên hệ với chúng tôi
Tình trạng: <div style="padding: 0px 0 0 0;position:relative"> <div style="position: relative;"> &nbsp;</div> </div> <div style="text-align: center;"> <span style="font-size:28px;"><strong>KH&Ocirc;NG GIAN NỘI THẤT ẤN TƯỢNG</strong></span></div> <div style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">Grand i10 sở hữu kh&ocirc;ng gian nội thất rộng r&atilde;i, kết hợp c&ugrave;ng phong c&aacute;ch thiết kế c&aacute; t&iacute;nh với những m&agrave;u sắc trẻ trung tạo n&ecirc;n vẻ ấn tượng kh&ocirc;ng thể trộn lẫn.</span></div> <div> <img alt="" src="/uploads/images/noi2.jpg" style="width: 900px; height: 415px;" /></div> <div> &nbsp;</div> <div> <p style="text-align: center;"> <strong><span style="font-size:26px;"><a>Tiện nghi h&agrave;ng đầu</a></span></strong></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:16px;">Grand i10 sở hữu những t&iacute;nh năng tiện &iacute;ch cao cấp h&agrave;ng đầu ph&acirc;n kh&uacute;c,&nbsp;<br /> gi&uacute;p đ&aacute;p ứng những đ&ograve;i hỏi khắt khe nhất của chủ sở hữu.</span></p> <p style="text-align: center;"> &nbsp;</p> <table border="0" cellpadding="5" cellspacing="5" style="width: 900px"> <tbody> <tr> <td> <img alt="" src="/uploads/images/noi3.jpg" style="width: 300px; height: 316px;" /></td> <td> <img alt="" src="/uploads/images/noi4.jpg" style="width: 300px; height: 316px;" /></td> <td> <img alt="" src="/uploads/images/noi5.jpg" style="width: 300px; height: 316px;" /></td> </tr> <tr> <td> <span style="font-size:16px;"><strong>Ngăn chứa đồ c&oacute; chức năng l&agrave;m m&aacute;t</strong></span> <p> Grand i10 được trang bị ngăn chứa đồ c&oacute; chức năng l&agrave;m m&aacute;t, gi&uacute;p những m&oacute;n đồ ăn, đồ uống của bạn lu&ocirc;n trong t&igrave;nh trạng tươi ngon sẵn s&agrave;ng để thưởng thức.</p> </td> <td> <span style="font-size:16px;"><strong>M&agrave;n h&igrave;nh trung t&acirc;m cảm ứng 7 inch</strong></span><br /> <p> Grand i10 sở hữu m&agrave;n h&igrave;nh cảm ứng trung t&acirc;m k&iacute;ch cỡ 7 inch, hỗ trợ giải tr&iacute; nghe nhạc Mp3/Radio/Bluetooth/Usb/AUX, xem phim Mp4 FullHD c&ugrave;ng bản đồ t&iacute;ch hợp được ph&aacute;t triển d&agrave;nh ri&ecirc;ng cho thị trường Việt Nam.</p> </td> <td> <span style="font-size:16px;"><strong>V&ocirc; lăng t&iacute;ch hợp ph&iacute;m chức năng&nbsp;</strong></span><br /> <p> Grand i10 sở hữu v&ocirc; lăng t&iacute;ch hợp c&aacute;c ph&iacute;m chức năng, gi&uacute;p người l&aacute;i dễ d&agrave;ng điều chỉnh c&aacute;c th&ocirc;ng số cũng như tăng giảm &acirc;m lượng, chuyển b&agrave;i h&aacute;t, đảm bảo an to&agrave;n khi vận h&agrave;nh.</p> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <p> &nbsp;</p> <table border="0" cellpadding="5" cellspacing="5" style="width: 900px"> <tbody> <tr> <td> <img alt="" src="/uploads/images/noi6.jpg" style="width: 300px; height: 130px;" /></td> <td> <img alt="" src="/uploads/images/noi7.jpg" style="width: 300px; height: 130px;" /></td> <td> <img alt="" src="/uploads/images/noi8.jpg" style="width: 300px; height: 130px;" /></td> </tr> <tr> <td> <span style="font-size:16px;"><strong>T&uacute;i t&agrave;i liệu sau ghế</strong></span><br /> T&uacute;i t&agrave;i liệu được thiết kế liền mạch tại mặt lưng ghế h&agrave;ng ghế trước, gi&uacute;p bạn c&oacute; thể để những cuốn s&aacute;ch v&agrave; tạp ch&iacute; y&ecirc;u th&iacute;ch.</td> <td> <strong><span style="font-size:16px;">Ghế điều chỉnh độ cao</span></strong><br /> Hệ thống bơm hơi tr&ecirc;n xe c&oacute; cơ cấu đơn giản v&agrave; hiệu quả gi&uacute;p ghế người l&aacute;i c&oacute; thể điều chỉnh độ cao để gi&uacute;p đạt tới vị tr&iacute; như mong muốn.</td> <td> <span style="font-size:16px;"><strong>Gi&aacute; để cốc trung t&acirc;m</strong></span><br /> Grand i10 được trang bị gi&aacute; để cốc trung t&acirc;m c&oacute; vị tr&iacute; thuận lợi, gi&uacute;p để những m&oacute;n đồ hay đồ uống ưa th&iacute;ch của bạn một c&aacute;ch dễ d&agrave;ng.</td> </tr> </tbody> </table> <p> &nbsp;</p>
Liên hệ với chúng tôi
GRAND I10
GRAND I10